''Jazykové soubory pro PhotoFiltre''


Prosim zahlasujte TUstrašně moc prosím poslední kolo
(za selenagomez-webs Kristen Stewart )


Měsíc

29. listopadu 2010 v 6:43 | Vít Kilián |  Zajímvosti
Velká poloosa     384 400 km
(0,0026 AU)
Obvod oběžné dráhy     2 413 402 km                             
(0,016 AU)
Excentricita     0,0554
Perigeum
(k povrchu měsíce)     363 104 km
(0,0024 AU)
Apogeum
(k povrchu měsíce)     405 696 km
(0,0027 AU)
Siderická perioda     27,321 661 d
(27 d 7 h 43,2 min)
Synodická perioda     29,530 588 d
(29 d 12 h 44,0 min)
Orbitální rychlost
- maximální
- průměrná
- minimální     
1,082 km/s
1,022 km/s
0,968 km/s
Sklon dráhy
- k rovníku Země
- k ekliptice     
kolísá (viz dále)
 od 28,60° do 18,30°
5,145 396°
Délka vzestupného uzlu     125,08°
Argument šířky perihelu     318,15°
Je satelitem     Země
Fyzikální vlastnosti
Rovníkový průměr     3 476,2 km[1]
Měsíc, jak ho vidí pozorovatel ze Země
(0,273 Země)
Polární průměr     3 472,0 km
(0,273 Země)
Zploštění     0,0012
Povrch     3,793×107 km2
(0,074 Země)
Objem     2,197×1010 km3
(0,020 Země)
Hmotnost     7,347 673×1022 kg
(0,0123 Země)
Průměrná hustota     3,344 g/cm3
Rovníková
gravitace     1,622 m/s2
(0,1654 g)
Úniková rychlost     2,38 km/s
Perioda rotace     27,321 661 d
(synchronní)
Rychlost rotace     16,655 km/h
(na rovníku)
Vychýlení osy
- k orbitě Měsíce


- k ekliptice     
kolísá (viz dále)
 od 3,60° do 6,69°
1,5424°
Rektascenze
severního pólu     266,8577°
(17 h 47 min 26 s)
Deklinace     65,6411°
Albedo     0,12
Magnituda     -12,74
Povrchová teplota
- minimální
- průměrná
- maximální     
33 K         (-240 °C) [2]
250 K         (-23 °C)
396 K         (123 °C)
Složení kůry
Kyslík     43%
Křemík     21%
Hliník     10%
Vápník     9%
Železo     9%
Hořčík     5%
Titan     2%
Nikl     0,6%
Sodík     0,3%
Chrom     0,2%                                          
Draslík     0,1%
Mangan     0,1%
Síra     0,1%
Fosfor     500 ppm
Uhlík     100 ppm
Dusík     100 ppm
Vodík     50 ppm
Hélium     20 ppm
Vlastnosti atmosféry
Atmosférický tlak     3 × 10-13kPa
Hélium     25%
Neon     25%
Vodík     23%
Argon     20%
Metan

Amoniak
Oxid uhličitý
    stopové množství

Měsíc je v synchronní rotaci se Zemí, což znamená, že jedna strana Měsíce ("přivrácená strana") je stále obrácená k Zemi. Druhou, "odvrácenou stranu", z větší části nelze ze Země vidět, kromě malých částí poblíž okraje disku, které mohou být příležitostně spatřeny díky libraci. Většina odvrácené strany byla až do éry kosmických sond zcela neznámá.[3] Tato synchronní rotace je výsledkem slapových sil, které zpomalovaly rotaci Měsíce v jeho rané historii, až došlo k rezonanci oběhu a rotace (vázané rotaci).

Odvrácená strana je občas nazývána také "temnou stranou". "Temná" v tomto případě znamená "neznámá a skrytá" a nikoliv "postrádající světlo"; ve skutečnosti přijímá odvrácená strana v průměru zhruba stejné množství slunečního světla jako přivrácená strana. Kosmická loď na odvrácené straně Měsíce je odříznuta od přímé radiové komunikace se Zemí.

Odlišujícím rysem odvrácené strany je téměř úplná absence tmavých skvrn (oblastí s nízkým albedem), tzv. moří.
[editovat] Oběh

Měsíc vykoná kompletní oběh kolem Země jednou za 29,530588 dne (synodický měsíc). Každou hodinu se Měsíc posune vzhledem ke hvězdám o vzdálenost zhruba rovnou jeho úhlovému průměru, přibližně o 0,5°. Měsíc se liší od většiny satelitů jiných planet tím, že je jeho orbita blízká rovině ekliptiky a nikoliv rovině zemského rovníku.

Některé způsoby nazírání na oběh jsou podrobněji probrány v následující tabulce, ale dva nejběžnější jsou: siderický měsíc, což je doba úplného oběhu vzhledem ke hvězdám, trvající asi 27,3 dnů a synodický měsíc, což je doba, kterou zabere dosažení téže fáze, dlouhá přibližně 29,5 dne. Rozdíl mezi nimi je způsoben tím, že v průběhu oběhu urazí Země i Měsíc určitou vzdálenost na orbitě kolem Slunce.

Gravitační přitažlivost, kterou Měsíc ovlivňuje Zemi, je příčinou slapových jevů, které jsou nejlépe pozorovatelné na střídání mořského přílivu a odlivu. Přílivová vlna je synchronizována s oběhem Měsíce kolem Země. Slapová vzdutí Země způsobená měsíční gravitací se zpožďují za odpovídající polohou Měsíce kvůli odporu oceánského systému - především kvůli setrvačnosti vody a tření, jak se přelévá přes oceánské dno, proniká do zálivů a ústí řek a zase se z nich vrací. Vyjma mořského přílivu a odlivu dochází také ke vdmutí a poklesu litosférických desek. Následkem toho je část zemského rotačního momentu pozvolna přeměňována do oběhového momentu Měsíce, takže se Měsíc pomalu vzdaluje od Země rychlostí asi 38 mm za rok.

Synchronnost rotace je přesná pouze v průměru, protože měsíční orbita má jistou výstřednost. Když je Měsíc v perigeu (přízemí), jeho rotace je pomalejší než pohyb po oběžné dráze, což nám umožňuje vidět asi osm stupňů délky z jeho východní (pravé) strany navíc. Na druhou stranu, když se Měsíc dostane do apogea (odzemí), jeho rotace je rychlejší než pohyb po oběžné dráze, což odkrývá dalších osm stupňů délky z jeho západní (levé) strany. To se nazývá optickou librací v délce.

Protože je měsíční orbita nakloněna k zemskému rovníku, Měsíc se zdá oscilovat nahoru a dolů (podobně jako lidská hlava, když pokyvuje na souhlas) při svém pohybu v ekliptikální šířce (deklinaci). Tento jev se nazývá optická librace v šířce a odkrývá pozorovateli z polárních oblastí Měsíce přibližně sedm stupňů šířky.

Na konec, protože je Měsíc vzdálen jen asi 60 zemských poloměrů, pozorovatel na rovníku vidí Měsíc v průběhu noci ze dvou bodů vzdálených od sebe jeden zemský průměr. Tato vlastnost se nazývá optická librace paralaktická a odkrývá asi jeden stupeň měsíční délky.

Země a Měsíc obíhají okolo jejich barycentra nebo obecněji těžiště, které leží asi 4 700 km od zemského středu (asi 3/4 cesty k povrchu). Protože se barycentrum nachází pod povrchem Země, zemský pohyb se dá obecně popsat jako "kolébání". Podíváme-li se ze zemského severního pólu, Země a Měsíc rotují proti směru hodinových ručiček okolo jejich os; Měsíc obíhá Zemi proti směru hodinových ručiček a Země obíhá Slunce také proti směru hodinových ručiček.

Může vypadat zvláštně, že sklon lunární orbity a vychýlení měsíční osy rotace jsou v přehledu vypsány jako významně se měnící. Zde je třeba poznamenat, že sklon orbity je měřen vzhledem k primární rovníkové rovině (v tomto případě zemské) a vychýlení osy rotace vzhledem k normále vůči rovině orbity satelitu (měsíční). Pro většinu satelitů planet, nikoliv však pro Měsíc, tyto konvence odrážejí fyzikální realitu a jejich hodnoty jsou proto stabilní.

Země a Měsíc formují prakticky "dvojplanetu": jsou těsněji spjati se Sluncem než jeden s druhým. Rovina měsíční orbity zachovává sklon 5,145 396° vzhledem k ekliptice (orbitální rovině Země) a měsíční osa rotace má stálou výchylku 1,5424° vzhledem k normále na stejnou rovinu. Rovina měsíční orbity vykonává rychlou precesi (tj. její průnik s ekliptikou rotuje ve směru hodinových ručiček) během 6793,5 dnů (18,5996 let), kvůli gravitačnímu vlivu zemské rovníkové deformace. V průběhu této periody se proto zdá, že sklon roviny měsíční orbity kolísá mezi 23,45° + 5,15° = 28,60° a 23,45° - 5,15° = 18,30°. Současně se jeví, že výchylka osy měsíční rotace vzhledem k normále na rovinu oběžné dráhy měsíce kolísá mezi 5,15° + 1,54° = 6.69° a 5,15° - 1,54° = 3,60°. Za povšimnutí stojí, že výchylka zemské osy také reaguje na tento proces a sama kolísá o 0,002 56° na každou stranu kolem své průměrné hodnoty; tento jev se nazývá
90° západně
Přivrácená strana
90° východně
Odvrácená strana
nutace.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

prosím klikni

klik

Komentáře

1 Laira Laira | Web | 29. listopadu 2010 v 10:17 | Reagovat

velmi zajímavé a poučné

2 Lofn Lofn | Web | 29. listopadu 2010 v 11:56 | Reagovat

Pěkný článek.Chtěl by jsi se podívat do vesmíru? Někteří lidé to za svého života nestačí,o to více jim je to dopřáno po smrti,dá-li se to tak vůbec nazývat :)
Schránka s popelem je vymrštěna do prostoru,několikrát oběhne Zemi a pak shoří v atmosféře. To musí být asi zážiteček :) Ahoj L.

3 Martin Martin | Web | 29. listopadu 2010 v 12:27 | Reagovat

No kamarade klobouk dolů, opravdu se mi Tvuj članek moc líbí... Odkud si čerpal? Opravdu super, budu se těšit na další

4 Signora Signora | Web | 29. listopadu 2010 v 15:59 | Reagovat

děkuju. to se mi právě hodí do zeměpisu :-)

a jinak,- jak se daří ?

5 Samo_SVK Samo_SVK | E-mail | Web | 29. listopadu 2010 v 16:27 | Reagovat

Ahoj, máš 25 minutek čas ? A uděláš si ho pro mě ? Prosím. Podívala by ses do mého obchůdků plných super věcí, přívěšků, náhrdelníků mé vlastní výroby. POkud chceš můžeš se podívat. Dělám i věci na přání, takže pokud chceš může se podívat a zanechat milý komentář. A pokud chceš můžeš toto rozeslat další svým známým a pokud rozešleš udělám ti reklamu na svém obchůdku. Zatím se měj :)
a to nieje môj len niekto my napísal aby som niekomu to napísal a tak lebo ja soom to skopiroval

6 Dendomačiatko Dendomačiatko | Web | 29. listopadu 2010 v 17:45 | Reagovat

Wow, toľko informácii na jeden článok :D

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama

Děkuju za vaši návštěvnost :)) ...Doufám že se sem zase někdy vrátíš :))...Jukni klidně do Archívu :) Možná tam najdeš něco co budeš potřebovat :) .. pokud se ti tu nelíbilo klikni /SEM/ žádnej vir jen prostě vypadneš z mého blogu když se ti tu nelíbí ;)